nayok

palud-1

facebook

facebook2

ข่าวกิจกรรม

23 มิ.ย. 63 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรีรับมอบยูนิฟอร์ใใหม่จากนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงานนอกสถานที่

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362