ข่าวกิจกรรม

5 ส.ค. 64 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองต่างๆและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมมอบถุงยังชีพตามจำนวนครัวเรือนที่ทางโรงพยาบาลตะโหมดได้ให้ข้อมูลของผู้กักตัวภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)  

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018