nayok

palud-1

facebook

facebook2

ข่าวกิจกรรม

10 ส.ค. 63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรีจัดกิจกรรม แม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการให้เด็กได้ใกล้ชิดกับแม่มากยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่สู่ลูกอีกด้วย โดยมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362