nayok

palud-1

facebook

facebook2

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ขรีมอบเงินจำนวน 11,000 บาท จากโครงการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ขรี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ นายบรรพต จามิคุณ จากเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 310 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม...

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

รายละเอียดการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362