ข่าวกิจกรรม

13 ม.ค. 65 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี และนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดฉีดล้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลฯ (ศูนย์ CI) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางถนนเลียบคลองชลประทาน จากสายประดิษฐ์อุทิศ ถึงสายทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่ขรีฯจำนวน 1 สาย

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018