ข่าวกิจกรรม

10 ก.ย. 64 อบจ.พัทลุงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตะโหมดและทต.แม่ขรีมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรีจำนวน 10 ชุด โดยมีนายภราดร ชนะสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้มอบให้แก่เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวนั้นทางสาธารณสุขอำเภอตะโหมดเป็นผู้ดำเนินการติดต่อเรื่องของถุงยังชีพที่นำมามอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ได้ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพไปตามชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ...

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018