0 0 2 0 1 3
Users Today : 25
Users Yesterday : 28
Users Last 7 days : 140
Users This Month : 650
Users This Year : 2012

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดโครงการลดโรคลดอ้วน โรงเรียนอนุบาลสินธนา กิจกรรมเครือข่ายภาคี สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมี นางรมิดา โยธารักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสินธนา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางอัญชลี เพียสุระ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี...

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018