ข่าวกิจกรรม

9 ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยงานพัฒนาชุมชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯและ กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรี บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ วัดแม่ขรีประชาราม หากนอกเหนือจากเวลาข้างต้นให้ท่านมารับได้ที่อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ ทต.แม่ขรี เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลชุมชนอนามัย ชุมชนธงชัย จำนวน1โครงการ ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018