ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.19 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี จัดพิธีลงเสาเอก เสาโท อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน อาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี,ผู้อำนวยการโรงเรียนฯพร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ...

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018