ข่าวกิจกรรม

26 ต.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี ครั้งที่1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติประการใช้แผนพัฒนาการศึกษาและขอความเห็นชอบอนุมัติประการใช้แผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้น้ำประปาไม่ไหลทั่วเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. จึงขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรีต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018