0 0 0 9 0 6
Users Today : 7
Users Yesterday : 32
Users Last 7 days : 185
Users This Month : 304
Users This Year : 905

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางธนพร เปศรียะโร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ทับธนะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขรี (ทับธนะ 1)

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018