ประวัติเทศบาลตำบลแม่ขรี

 

สามารถดาวน์โหลดประวัติเมืองแม่ขรีได้ด้านล่าง ∇ 

ประวัติเมืองแม่ขรี