999​ สำนักงาน​เทศบาล​ต​ำ​บล​แม่ข​รี​ อ.ตะโหมด​ จ.พัทลุง​ 93160
โทรศัพท์​ 074695326​
โทรสาร​ 074695654​

E-mail : maekree56@hotmail.com