คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี

สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี