ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลแม่ขรี ขอเชิญชวนชาวแม่ขรี คัดแยกขยะรีไซเคิลพร้อมนำมาบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

7

ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลแม่ขรี ขอเชิญชวนชาวแม่ขรี

คัดแยกขยะรีไซเคิลพร้อมนำมาบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น.

สามารถนำมาบริจาคได้ 2 จุด

ได้แก่ 1.วัดแม่ขรีประชาราม 2.อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน