ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น (แบบฐานแผ่) รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น (แบบฐานแผ่) รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบ่งปัน