ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 คัน

10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 คัน

แบ่งปัน