nayok

palud-1

facebook

facebook2

ข่าวกิจกรรม

14 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ขรี ได้จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเช่นปีก่อน ๆ โดยในปีนี้นอกเหนือจากการประกอบพิธีสงฆ์ ซึ่งมีนายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธีแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแห่หมรับ การประกวดหมรับ การสาธิตการทำขนมเดือนสิบและการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน รุ่นเด็กและรุ่นผู้ใหญ่ ณ วัดแม่ขรีประชาราม ...

ประกาศข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362