nayok

palud-1

facebook

facebook2

free counter for website

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยนายคำรพ พงศ์อาทิตย์ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่ขรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

555c6b22a70e58b3607493b6cd8c7018

3362