เทศบาลตำบลแม่ขรี ขอเชิญชวนชมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 วันที่ 20-27 กรกฏาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตะโหมด

141

22222

แบ่งปัน