เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

186

59825273_2312407585665338_5159539853292994560_n 59863379_2312407565665340_9065196311262789632_n 59972229_2312407462332017_6398720600604409856_n 59986873_2312407538998676_6730239368016953344_n 59992247_2312407482332015_2688227881766617088_n 60013549_2312407375665359_2038227037268738048_n 60065075_2312407388998691_4079419796700004352_n 60109737_2312407475665349_3491467189381234688_n 60358816_2312407368998693_1165905706138730496_n

แบ่งปัน