ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 โครงการ

252

 

Download Here

แบ่งปัน