ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 100ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
55


Click Here

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้