ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
120

66

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้