ประกวดราคาซื้อค่าจะซื้ิอกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (แบบรับฟังคำวิจารณ์)

230

1

แบ่งปัน