โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนอาจอุทิศ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเช่าเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนอุทิศ ๒ จำนวน ๑

0
77

08011201

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้