แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสุทธิเพชรเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักร

0
85

ราคากลางถนนสุทธิเพชร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้