13 ม.ค. 61 ปีนี้เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดงานวันเด็กขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อต้องการปลูกฝังรวมถึงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและคณะผู้บริหารได้มีความเห็นว่าเราควรต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่เด็ก เพราะเด็กที่ดีในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า และคืออนาคตของชาติ

0
163

13 ม.ค. 61 ปีนี้เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดงานวันเด็กขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อต้องการปลูกฝังรวมถึงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและคณะผู้บริหารได้มีความเห็นว่าเราควรต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่เด็ก เพราะเด็กที่ดีในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า และคืออนาคตของชาติ

เทศบาลตำบลแม่ขรีจึงจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างสร้างสรรค์กล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังมีการแจกขวัญของรางวัลมากมาย การแสดงจากเยาวชนในหลายภาคส่วน มีอาหารและเครื่องดื่มบริการให้แก่ทุกท่านรับประทานกันฟรีตลอดทั้งงาน

เทศบาลตำบลขอบคุณหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านต่าง ๆ และประชาชน ที่ได้มอบของขวัญของรางวัลมากมายให้แก่เทศบาลเพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็ก ซึ่งหากไม่ได้ความกรุณาจากทุกท่าน งานในวันนี้คงไม่สามารถสำเร็จได้ เทศบาลตำบลแม่ขรีจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ
26240017_1995580567348043_1159947254690265081_o

26240047_1995593070680126_5982937482292838747_o

26240195_1995581270681306_4364865891556455656_o

26240303_1995581667347933_357409419434917619_o

26240342_1995580577348042_8120458212375416038_o

26240437_1995580424014724_5929917134677880920_o

26240475_1995581887347911_3476602746649308974_o

26240609_1995581144014652_1853445842539870544_o

26240777_1995582790681154_1376604797358302156_o

26677903_1995584554014311_1256161156387434675_o

26677923_1995579007348199_4666407423349323982_o

26678025_1995579954014771_8588372896558897716_o

26678114_1995582607347839_7705249746745625969_o

26678166_1995580377348062_7534252809856143964_o

26678191_1995579824014784_7238655024410107773_o

26678213_1995580054014761_1245101132066196612_o

26678450_1995579320681501_7179958066737618607_o

26678461_1995580330681400_6938594227595097698_o

26678482_1995578714014895_6717568971152774482_o

26678536_1995582597347840_2429737720031142345_o

26678683_1995580920681341_5477515946959107349_o

26685104_1995581407347959_8000243024760367255_o

26685303_1995584990680934_813830731597847239_o

26685437_1995578974014869_2940003452318466533_o

26685945_1995579094014857_1379790444873096543_o

26685995_1995581994014567_7336279438953566720_o

26686044_1995580697348030_1629905780127289178_o

26756388_1995581610681272_8900841433510095497_o

26756432_1995579647348135_3796823710150489311_o

26756547_1995579080681525_2316484473653043379_o

26756629_1995581220681311_4429670928077473514_o

26756751_1995579110681522_8349951161903453418_o

26756867_1995579437348156_2217318477270851227_o

26757872_1995581010681332_7888098052533508136_o

26758081_1995582100681223_4988975230575816783_o

26758103_1995580684014698_1597425993166520320_o

26758227_1995580947348005_7619768031624479396_o

26758267_1995582364014530_6279956143267818535_o

26758607_1995584767347623_5434502688137923570_o

26758629_1995580520681381_1305293804805127643_o

26841460_1995578604014906_7338523636075565604_o

26850782_1995579440681489_5822003534516068993_o

26910106_1995581680681265_880220377713666677_o

26910143_1995580907348009_2493663774585519409_o

26910207_1995580674014699_3456437492304633181_o

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้