ประกวดราคาซื้อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันออก (หน้าบ้านพี่มาศ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักรในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันออก (หน้าบ้านพี่มาศ)จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

256

ประกาศประกวดราคาซื้อ

แบ่งปัน