แจ้งราคากลรางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันออก (หน้าบ้านพี่มาศ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าเช่าเครื่องจักร

217

ถนนเลียบคลองชลประทาน-หน้าบ้านพี่มาศ

แบ่งปัน