แจ้งราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลงานสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี เขตที่๑ บริเวณส่วนหย่อมเกาะกลางถนนแม่ขรี-โล๊ะจังกระและต้นไม้ยืนต้นริมถนน

0
86

12121102

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้