21/12/60 เทศบาลตำบลแม่ขรี ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพัทลุงที่ให้การสนับสนุน และส่งมอบเครื่องออกกำลังกายให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ขรี

0
55

21/12/60 เทศบาลตำบลแม่ขรี ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพัทลุงที่ให้การสนับสนุน และส่งมอบเครื่องออกกำลังกายให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ขรี ดังนี้

1. เครื่องเดินวิ่งวงรี พร้อมนั่งปั่นออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง
25488509_1985051618400938_5032582046852893652_o

25507731_1985051718400928_7779392798621599027_n

25531964_1985051691734264_3095176880051592066_o

25542428_1985051888400911_8398738605944123705_o

25592052_1985051651734268_6286192393341093056_n
2. ลู่เดิน/วิ่ง(ไม่ใช้ไฟฟ้า)แบบสายพาน จำนวน 2 เครื่อง

3. จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย Spin Bike จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องบริหารนิ้ว-มือ แบบปรับความแข็งได้ จำนวน 20 เครื่อง

5. ชุดลูกเปตอง (1ชุด/3ลูก) จำนวน 2 ชุด

6. ดัมเบล ขนาด 3 กิโลกรัม 2 ชิ้น

และขอเชิญชวนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรีใช้บริการเครื่องออกกำลังกายได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้