8/12/60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2

0
48

8/12/60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2
โดยในการประชุมครั้งนี้ นายชวิน บัวบาน ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียน คือการแสดงดนตรีของวงออเครสตร้า ร.ร.อนุบาลฯ จากนั้นจึงเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องของการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี24909583_1979061512333282_2975658894697658508_n

24899687_1979061252333308_5823361831035405929_n

24852269_1979059989000101_2719431337880706257_n

24837566_1979060179000082_952680822438681364_o

24831449_1979059782333455_2508138551415630663_o

24796593_1979059979000102_1291552771364224_n

24774899_1979060592333374_77165772544969353_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้