เทศบาลตำบลแม่ขรีได้ทำการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนอาจอุทิศ 2

354

6 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ขรีได้ทำการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณถนนอาจอุทิศ 2 เพื่อช่วยให้การระบายน้ำในบริเวณนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลแม่ขรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
22181345_1951227065116727_372786607374692599_o

22218214_1951226978450069_2401355798798909531_o

22218384_1951226975116736_6639604058484095255_o

22219592_1951227041783396_2515371448359098639_o22219592_1951227041783396_2515371448359098639_o

22219715_1951226981783402_1128587937185488441_o

22219740_1951227175116716_6633438541806473600_o

22219908_1951227101783390_449503801202867497_o22254911_1951227138450053_3718482924190567998_o

22254988_1951227038450063_1694462810090245758_o

22256392_1951227095116724_8474155329234664535_o

แบ่งปัน