เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าฯ คนใหม่ คือ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

444

5 ตุลาคม 2556 อำเภอตะโหมด เทศบาลตำบลตะโหมด เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เทศบาลตำบลควนเสาธง และเทศบาลตำบลแม่ขรี เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรองผู้ว่าฯ คนใหม่ คือ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร และ น.ส.ดวงพร บุญครบ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
22290043_1950869225152511_271191632041326208_o

22289916_1950869295152504_9001132479187983097_o

22289840_1950869775152456_3261494656740860879_o

22289762_1950868601819240_6639756739949056685_o22219925_1950869948485772_5410630146812072037_o

22220017_1950869611819139_8784475848348039755_o

22255019_1950868838485883_4713332736598757972_o

22256503_1950868985152535_3185320227675451500_o22219825_1950869838485783_4359514101544510326_o

22219776_1950868968485870_392553325900883325_o

22218547_1950868988485868_6748379107002040392_o

22218482_1950870105152423_3530039391386543444_o22218447_1950868725152561_4759626402000366323_o

22218312_1950869758485791_8497959489438678774_o

22218482_1950870105152423_3530039391386543444_o

22218547_1950868988485868_6748379107002040392_o22181593_1950868848485882_8684723292466692790_o

22181531_1950868741819226_5504097540799924910_o

22181414_1950869141819186_2505660223309120223_o

22181221_1950869915152442_5788859151332060134_o22179879_1950869608485806_2496763576357114747_o

22180058_1950870041819096_6842619564860845410_o

22180099_1950869978485769_8511099838862311026_o

22180147_1950870131819087_811819213101560947_o22179703_1950869081819192_2395901481146733874_o

22179704_1950869785152455_2161658795383797880_o

แบ่งปัน