เทศบาลตำบลแม่ขรีกำลังดำเนินการติดตั้งป้ายเทศบาลบริเวณทางเข้า

276

19/9/60 เทศบาลตำบลแม่ขรีกำลังดำเนินการติดตั้งป้ายเทศบาลบริเวณทางเข้า จึงขอให้ประชาชนที่ผ่านไปมาหรือประชาชนผู้มาติดต่อกับเทศบาลโปรดระมัดระวังและขออภัยความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
21586725_1943541699218597_7394374962464134789_o (1)

21586742_1943541919218575_4809583945295751820_o

21640705_1943541839218583_3010535599585008779_o

21640728_1943541715885262_2192097839300400233_o
21640776_1943541805885253_5831754315206108539_o

21640799_1943541735885260_3398979437869977592_o

21686775_1943541672551933_2099728503407653132_o

21686839_1943541822551918_3043195997406046114_o21686880_1943541885885245_2309206196149158377_o

21743870_1943541609218606_7045967823585499797_o

21743884_1943541629218604_3522817111838492897_o

21752619_1943541902551910_8557033200242466518_o21752734_1943541635885270_3022697187740149860_o

21753237_1943541949218572_2986779214000469901_o

แบ่งปัน