จัดการประชุมหารือแนวทางการตั้งชื่อถนนในเขต

214

5/9/60 เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดการประชุมหารือแนวทางการตั้งชื่อถนนในเขต เพื่อให้มีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบที่ดินในการก่อสร้างถนน
21366625_1938010433105057_391661528921069804_o

21319060_1938010203105080_2874561269710269256_o

21318872_1938010416438392_2554080945495411625_o

21316565_1938010349771732_8165328643078149671_o
21316242_1938010213105079_4456317060875462855_o

21273130_1938010343105066_4158984996590615016_o

21273123_1938010413105059_4776746034223512636_o

21272994_1938010199771747_8500019205860798751_o

21272930_1938010333105067_6104405613350352322_o

แบ่งปัน