การก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแยกสะพานขาว (แยกประดิษฐุ์อุทิศตอนปลาย)

185

21 มิ.ย. 60 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดยงานกองช่าง ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแยกสะพานขาว (แยกประดิษฐุ์อุทิศตอนปลาย) โดยใช้งบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างจากกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ขรีขอให้ผู้ที่สัญจรไปมาระมัดระวังในการเดินทางจนกว่าจะแล้วเสร็จ เทศบาลตำบลแม่ขรีขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

19250437_1904872883085479_86844442274802849_o 19388421_1904872973085470_1839921003560952550_o19388479_1904873026418798_369668183713701871_o 19388503_1904873109752123_6357058828777608596_o 19388539_1904872873085480_1809848528637469281_o 19388606_1904872983085469_3442751694163001757_o 19390581_1904873083085459_845250879361305257_o 19400635_1904872896418811_4451293966613525649_o 19400670_1904873143085453_4762077229665625032_o 19441898_1904873073085460_1963929101697379701_o

แบ่งปัน