สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและเช่าเครื่องจักรโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหินผุ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก (จากถนนหน้าบ้านนางเรวดี – ร้านอาหารคุณจิ๋ม)

341

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและเช่าเครื่องจักรโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหินผุ

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก

(จากถนนหน้าบ้านนางเรวดี – ร้านอาหารคุณจิ๋ม)

png button

แบ่งปัน