แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหินผุ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก (จากถนนหน้าบ้านนางเรวดี – ร้านอาหารคุณจิ๋ม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

343

แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหินผุ

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก

(จากถนนหน้าบ้านนางเรวดี – ร้านอาหารคุณจิ๋ม)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

png button

แบ่งปัน