เทศบาลตำบลแม่ขรีได้ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่

0
205

เทศบาลตำบลแม่ขรีได้ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลแม่ขรีได้ร่วมต้อนรับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี จ.ส.ต. จรูญ เรืองฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรและคณะ เดินทางมายัง ทต.แม่ขรี เพื่อส่งนายศักดา โปจุ้ย (หัวหน้าสำนักปลัดเดิม มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ทต.แม่ขรี)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้