การประชุมในเรื่องการกำจัดผักตบชวา, การขุดลอกห้วยแม่ขรีและการใช้จุลินทรีย์ (อีเอ็ม)

0
162

การประชุมในเรื่องการกำจัดผักตบชวา, การขุดลอกห้วยแม่ขรีและการใช้จุลินทรีย์ (อีเอ็ม)

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี พ.อ.นพดล สุขทับศรีและคณะเจ้าหน้าที่จาก สนภ.4 นทพ. เป็นประธานการประชุมในเรื่องการกำจัดผักตบชวา, การขุดลอกห้วยแม่ขรีและการใช้จุลินทรีย์ (อีเอ็ม) ในการบำบัดน้ำเสียของห้วยแม่ขรีให้ดีขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีและคณะผู้บริหารร่วมเข้าการประชุมเพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
โดยพิธีเปิดโครงการในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ หลังตลาดสดสมพรริมห้วยแม่ขรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวแม่ขรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในวันดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

1 2 3 4 5

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้