พัฒนาห้วยแม่ขรี

0
155

พัฒนาห้วยแม่ขรี

เทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมลงพื้นที่พัฒนาห้วยแม่ขรีเป็นวันแรกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และขอเชิญชวนชาวแม่ขรีร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยข้าราชการใส่เสื้อกากีแขนยาวและประชาชนทั่วไปสวมใส่เสื้อเหลืองในการเข้าร่วมพิธี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้