โครงการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแกชาวเทศบาลตำบลแม่ขรี

0
154

โครงการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแกชาวเทศบาลตำบลแม่ขรี

เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยกองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแกชาวเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธี ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ
– สถานการณ์ปัญหาขยะและผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยคุณรัตนศิริ พิมลไทย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
– การลดการคัดแยกขยะการนำขยะไปใช้แบบครบวงจร โดยคุณจรงค์ มะสัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ/ผอ.ส่วนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เรื่องกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) การขยาย EM กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำ EM Ball โดยพันเอก กิตติภพ พุ่มแก้ว จากสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้