การฝึกซ้อมการใช้รถดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

0
119

การฝึกซ้อมการใช้รถดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ขรีได้ทำการฝึกซ้อมการใช้รถดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงบริเวณลานกว้างหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังเป็นมือใหม่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้