กสทช.

0
125

กสทช.

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 4 หรือ กสทช. ได้เชิญประชาชนที่อยู่ในเขตคลื่นสัญญาณเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ วัดแม่ขรีประชาราม

 

1 (1) 2 3 4 5 6 7

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้