ตรวจมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

0
123

ตรวจมาตรฐานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่ขรีของปีงบประมาณ 2557 โดยวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ขรี ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้