โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ลดพลังงาน ลดโลกร้อน”

0
134

          18 กันยายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีได้จัดโครงการที่มีชื่อว่า โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ลดพลังงาน ลดโลกร้อน” เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการปั่นจักรยานซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการจุดประกายและตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนหรือผู้พบเห็นทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน               โดยมีนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีเป็นประธานเปิดงานและมีนายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้เริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี – น้ำตกหม่อมจุ้ยครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้