ยินดีต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการ คนใหม่

33

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี ยินดีต้อนรับเจ้าพนักงานเทศบาลคนใหม่ นายกัมปนาท เกลี้ยงนิล ซึ่งโอนมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดกองคลังเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี กล่าวยินดีต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรียินดีต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน