โครงการตลาดนัดน้องน้อย ณ ศพด.เทศบาลตำบลแม่ขรี

29

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดน้องน้อย โดยมีนางศิริญา เกาะจู ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดน้องน้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน