ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลแม่ขรี 1แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

114

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แบ่งปัน