ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

64

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบ่งปัน