ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

70

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขรี เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐานรากแผ่) รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

แบ่งปัน