ทต.แม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ

34

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดย นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารประกอบไปด้วย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.อุทิศ สังขรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ผศ.ดร.สมมารถ ขำเกลี้ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ

แบ่งปัน