Big Cleaning Day พัฒนาห้วยทับจาก

61

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยเป็นการพัฒนาห้วยทับจาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฝนตกและปรับภูมิทัศน์บริเวณห้วยทับจาก ให้สวยงามสะอาดตายิ่งขึ้น

แบ่งปัน