วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ปี 2565

21

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ขรี นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ โดยเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้ถนนทั้ง 2 ฝั่ง มีความสวยงาม น่ามองมากขึ้น ณ ถนนเลียบคลองชลประทานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน