เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางกายผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรม Line Dance

73

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางกายผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรม Line Dance สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนางบำเพ็ญ งิ้วทอง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งได้มอบความรู้คู่กับความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

 

แบ่งปัน