พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

56

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบ่งปัน