เทศบาลตำบลแม่ขรี ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี

51

วันที่ 30 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลแม่ขรีประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขรี ในเรื่องการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน