โครงการติดตามภาวะโภชนาการ หนูน้อย กินดี สมองดี สูงดี สมส่วน

34

วันที่ 17 มิ.ย 2565 เวลา 8.30 น. นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสำราญ สุบรรณวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตามภาวะโภชนาการ หนูน้อย กินดี สมองดี สูงดี สมส่วน โดยมีนางอัญชลี เพียสุระ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรี ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตะโหมด,เจ้าหน้าที่ อสม.ตะโหมดและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารผู้สูงอายุโรงพยาบาลตะโหมด

 

แบ่งปัน