เทศบาลตำบลแม่ขรีเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

32

วันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี มอบหมายให้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยนายสันติ กาญจนมิตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ขรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แบ่งปัน